Troostgeschenk, wanneer woorden tekort schieten!
www.troostgeschenk.nl

Karin & Elles,

Twee vriendinnen die door wat we in ons leven meegemaakt hebben, het idee hadden om samen iets positiefs te ontwikkelen voor mensen die het moeilijk hebben. Het maakt niet uit wie je bent, in ieders leven komen er dagen soms maanden of jaren, dat het niet zo lekker loopt. Voor de één kan het de zorg voor een gehandicapt kind zijn, voor de ander zal het zakken voor het examen een dip kunnen betekenen, rijbewijs niet halen, iemand verliezen, moeten verhuizen, echtscheiding, ziekte, ongeluk, de dood, miskraam, ontslag, dyslexie, inbraak en ga maar door, er zijn zoveel dingen op te noemen.
We hopen met onze site een opening te creëren voor mensen onder elkaar. Een klein geschenkje geven met een boodschap. Dat wij, mensen, elkaar kunnen helpen en dat we met elkaar om kunnen gaan in plezierige tijden, maar zeker ook in de donkere dagen van het leven. En wanneer we die tijden met elkaar hebben overwonnen, ontdekken dat deze momenten de meest waardevolle momenten worden van ons leven.
Een  “troostgeschenk”  zegt wat je niet uit kunt spreken omdat de woorden tekort schieten.
Wat leeft er in jezelf, je binnenste; je gedachten, je gevoelens, je hele wezen zit in jezelf. Hoe vaak komt het voor, dat er iets gebeurt in je omgeving en je wilt zo graag iets doen, iets van je laten horen, een handje helpen of gewoon een woord willen zeggen. Maar alles schiet te kort, niets kan uitdrukken wat je binnenste zou willen meedelen. En dan laat je het maar gaan, je doet niet wat je graag zou willen omdat je niet weet wat en hoe je het aan moet pakken. Je laat je binnenste gewoon binnen. Daar zouden we graag verandering in willen brengen.
Wij willen met ons aanbod van kleine geschenkjes een opening aanbrengen. Je hoeft niets meer te zeggen; met een Troostgeschenk heb je precies het goede gezegd.
We hebben met heel veel zorg naar geschenkjes gezocht, waar je een diepere gedachte bij kunt voegen. Het aanbod hebben we in diverse categorieën onderverdeeld en met een kleine omschrijving verrijkt. Soms kun je een speciale gelegenheid hebben of een moment waar iets extra’s voor nodig is, dan kun je er een speciaal gedicht bij bestellen. Bij elk product krijg je de mogelijkheid om als optie dit gedicht te bestellen.

Tip: Lees in ons gastenboek wat onze klanten over ons zeggen.

 

www.troostgeschenk.nl

Write a comment