Stilstand is achteruitgang… hoezo??

Wat hoor ik tegenwoordig toch vaak de term: “Stilstand is achteruitgang”… In het begin dacht ik niet verder en volgde de uitleg die volgde. Wanneer je niet nòg meer verkoopt, dan draait onze economie niet meer op volle toeren. Blablablaaallbaall… na enige tijd haakte ik toch spoedig af. De ene ‘alwetende’ wist nog meer dan de andere ‘alwetende’  en ze lieten mij verdwaasd achter. Toch begint deze zin steeds meer in me op te spelen. Deze zin geeft de ‘alwetende’ dus de macht om alles op alles te zetten om maar door te stomen, zonder achterom te zien, zonder zich ook maar iets af te vragen, zonder het behaalde resultaat daadwerkelijk te bekijken.. Nee stilstand is achteruitgang.
Maar..

Voor mij is stilstand, alles behalve achteruitgang.  Ik dwing me namelijk zelf regelmatig even stil te staan, dan krijg ik namelijk de kans om te voelen en te kijken. Evalueren zou je het ook kunnen noemen. Stilstand geeft mij ook een vorm van tevredenheid. Het hoeft niet meer te worden, het is goed zoals het is. Het eten staat op tafel, het is veilig om en in mijn huis. Ik ben van alle gemakken voorzien.

Nu las is pasgeleden een uitslag van een onderzoek, waar men ontdekt had, dat:   ” Hoe rijker de mens, hoe a-socialer”.. Uit diverse testjes was gebleken, dat de ‘supergoedverdienende’ medemens weinig geweten kende en alleen voor zijn eigen gewin ging. Zelfs snoepjes die voor kinderen bestemd waren, ontkwamen niet aan een graai ….  Dit en bovenstaande gedachten worden langzaam maar zeker door elkaar gevlochten…

Als we dus eens een poosje wèl stil zouden staan en eens na gingen denken waar we in hemelsnaam naar toe willen.. wat we dan nòg meer moeten hebben..  welke weg we hiervoor inslaan.. Worden wij dan allemaal zo gewetenloos als hierboven is vastgesteld??? …
Dan hoop ik dat we massaal stil gaan staan om te ontdekken dat we dit niet willen… en dat achteruitgang dan misschien wel vooruitgang betekent..

niet op economisch niveau.. maar wel voor ons eigen mens-zijn !!

Write a comment