Wat is tijd?

Ik vraag me vaak af, wat is tijd…
We kunnen tijd maken. We kunnen tijd verloren zijn… tekort hebben…

Wat is tijd? Soms lijkt het, dat tijd zelfs naast elkaar bestaat… alsof tijd meervoud is…
Tijd is het ervaren van leven en daarom verbonden aan dit leven op aarde, want zou je niet op aarde zijn, dan had je geen klok, geen afspraken, geen opdeling in dagen, weken, maanden om invulling aan te geven.
Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste op dit moment van tijd, dat je beseft dat het geen constante is, dat wat je vandaag aan tijd hebt, morgen niet meer aanwezig is.
Tijd is vluchtig: De tijd is voorbij gevlogen!!

Tijd… tijd vrijmaken… tijd nemen… tijd benutten… en het allerbelangrijkste:

TIJD DELEN… met de ander

Ik neem de tijd om jou te leren kennen, om jou te ontmoeten, om jou lief te hebben, om jou te omarmen, om jou aandacht te geven, om jou te troosten, om naar jou te luisteren, om samen met jou plezier te maken, om het leven met jou te vieren.

Mocht er dan ooit een moment komen waar geen tijd meer voor handen is, dan zijn het die gedeelde momenten die kleur geven aan herinneringen, voor de tijd die komen zal…

Karin

Write a comment