Vaderdag met gemis…

Herinnering aan mijn vader…

Zo vanzelfsprekend was het. De gewoonste zaak van de wereld. Zijn aanwezigheid in mijn leven. Een man, die mijn grootvader had kunnen zijn, maar mijn vader was. Hij was al met pensioen toen ik nog heel klein was en altijd thuis.
Hij was van de oude stempel en bemoeide zich niet zoveel met mij, maar nu ik terugkijk naar mijn jeugd, gaf zijn aanwezigheid een warm en vertrouwd gevoel. Mijn vader zat op zijn stoel en vervulde zijn vaderlijke plicht.

Vaderdag is weer aanstaande en ik duik onder naar die tijd, waarin mijn vader nog leefde. Als kind kreeg ik van mijn vader de regels uitgelegd. Hoe je je als mens moest gedragen en wat er van mij, als meisje werd verwacht. Hij vertelde mij over vroeger, hij onderwees mij over de natuur. Hij liet mij naar de vogels luisteren, waarvan ik de namen en hun liedjes zou kunnen kennen. Hij gaf mij de liefde voor muziek en van hem heb ik mijn creativiteit. Hij probeerde mij ervan bewust te maken, dat sparen een deugd was. Mijn vader speelde een andere rol, dan mijn moeder, maar wat hij me heeft bijgebracht had ik nooit kunnen missen.

Toch besef ik me nu pas, vele jaren later, wat mijn vader voor me betekend heeft. Zijn stille aanwezigheid op de achtergrond, heeft me bodem gegeven om te groeien naar de mens die ik nu ben.
Zijn leeftijd vormde zo vaak een barrière, waardoor we niet altijd goed met elkaar overweg konden. Toch zie ik nu in, dat het me gediend heeft en dat ik dankbaar ben voor de vader, die ik heb gehad.
In mijn herinnering, hoor ik hem even grinniken en zie zijn twinkeling in de ogen. Ik ben even weer dat kleine meisje, dat haar handje in zijn hand legt en samen met hem op het stoepje bij de voordeur zit, wetende dat alles goed is.

In verbinding

Het is niet eenvoudig om met gemis te moeten leven. Er is geen weg waar je de pijn ontwijken kunt.
Elke dag, elk uur, elke minuut is de leegte aanwezig. Toch is er een pad, waar je bewust kunt kiezen, hoe je met het verlies om wilt gaan. Ook al is dat niet altijd even simpel.
Kom je tot de conclusie, dat de zon niet meer schijnt of zoek je in het moment een sprankel licht?
Sta je in de morgen met tegenzin op of pak je de dag met de hoop op voldoende kracht?
Weef jij de tranen tot één geheel of haak je een draad van liefdevolle herinneringen?

Het pad van rouw kent vele richtingen en elke mens zal die weg met een verschillend tempo bewandelen.
Ieder heeft hier zijn eigen manier en mogelijkheden. Met een sterk gevoel van heimwee wordt vaak naar
het verleden gekeken en de blik die op de toekomst wordt gericht is vertroebeld. Hopelijk lukt het om de helderheid terug te vinden, zodat de warme herinneringen de verbinding zullen zijn om toen en nu weer aan elkaar te lijmen.

Wanneer je iemand in je omgeving weet, die met een leegte te kampen heeft… Wanneer je merkt dat het rouwproces weer opspeelt, besef dan hoe waardevol je dan zou kunnen zijn.
Als je dan niet precies weet wat je dan zou moeten zeggen, wanneer woorden tekort schieten, dan is een Troostgeschenk een gebaar, waarmee je de machteloosheid kunt verwoorden.
“Ik heb aan je gedacht en leef met je mee”.

Ik vergeet je niet

Ik kijk vaak terug op mijn leven en denk dan aan de mensen, met wie ik mijn weg gelopen heb. Het zijn niet alleen mijn ouders en kind, die niet meer mee wandelen. Mijn vriendinnen komen ook vaak in gedachten langs. Leeftijdsgenoten, die door een niet te genezen ziekte de tijd moesten afgeven. In stilte herinner ik mij, hun strijdlust, hun vrolijkheid, hun vertrouwen en uiteindelijk hun overgave.
Geen enkele keer heb ik ze horen klagen, nooit kwam er een woord van woede, altijd vierden ze elk moment met dankbaarheid. “Tel je zegeningen en wees vooral dankbaar voor elke dag”. We hebben uren met elkaar gesproken over de dood en het einde. Beide vriendinnen waren heel overtuigd van het leven na de dood en ze hadden een diep vertrouwen in een Macht die hun zou steunen. Ik ben ervan overtuigd, dat die Macht hun heeft gedragen.
De ene vriendin nam afscheid met een stralende lach, met een grote nieuwsgierigheid naar het komende Licht. De andere vriendin vierde haar leven met een ‘afscheids- en dankbaarheidsdienst’.

Wanneer de dood dichterbij komt, word je naar een punt geleid, waar controle losgelaten moet worden, er vallen vele belangrijke maatschappelijke zaken weg en vormt stilte een warme deken van liefde en verbondenheid met ieder om je heen.
Ik zal de mensen, die over zijn naar het Licht nooit vergeten… Ik herinner niet hun dood, maar wat ze voor mij hebben betekend tijdens hun leven. Ze wandelen mee, in hun voorbeeld en hun denkwijze, hun manier van lachen, denken, spreken en doen. Altijd in herinneringen, altijd in liefde verbonden.

Een groetje van de regenboog

“Wanneer de zon schijnt, dan vangt het kristal de stralen en zendt ze door als prachtige regenbogen. Wanneer je deze regenbogen ontdekt, herinner dan de mooie momenten, waar je ooit gelukkig door was”, fluisterde ze met stralende ogen. Ik zat aan haar bed en hield haar hand vast. Jarenlang heb ik haar bewonderd voor haar kracht en optimisme.

Nadat bij mijn vriendin borstkanker was geconstateerd, kwam ze op een weg, die zij haar ontdekkingsreis noemde. Ze kwam dieper in haar geloof terecht en ze leerde zichzelf steeds beter kennen. Ze trof beslissingen die ze anders wellicht niet gemaakt zou hebben.
Ze werd na haar eerste behandelingen weer ‘schoon’ verklaard, maar helaas was de kanker na 5 jaar toch terug. Geen enkel moment zat ze bij de pakken neer. Elk bezoek werd met gezelligheid en liefde omringd. Ondanks de aftakeling van haar lichaam, was haar geest vol dankbaarheid en liefde. Ik voelde me rijk met een vriendin zoals zij. Toen bleek dat ze niet meer lang te leven had, vulde zij haar beperkte tijd nog steeds in, met vrolijkheid en aandacht. Ze vroeg me een gedicht te schrijven, dat ze wilde toevoegen aan een kristal, als afscheidsgebaar en ik schreef mijn woorden over haar, ‘mijn prachtige vriendin’, maar dit gedicht werd resoluut afgekeurd.
“Schrijf niet over mij, maar over de zon en de regenbogen. Ik wil graag dat de mensen aan hun eigen fijne herinneringen denken”.
Typisch mijn vriendin.

Afgelopen weekend scheen de zon met warme kracht en prachtig licht, waardoor mijn hele woonkamer overspoeld werd door regenbogen, die door het kristal werden doorgegeven.

Ik dacht met een glimlach terug aan mijn mooie herinneringen die ik samen heb gedeeld met mijn bijzondere vriendin en ik fluisterde met dankbaarheid haar naam en groette haar terug.

Wanneer het leven in stukken valt

De dag brak aan met prachtige zonnestralen. Het was warm en het leven lachte me toe. Alles was weer goed en ik was tevreden met mijn huisje-boompje-beestje verhaal. We hadden een heftig jaar achter de rug, maar nu konden wij eindelijk onze blik weer op de toekomst richten. Het enige wat me nog zorgen baarde was het loopje van mijn kind…

In vele stukken gebroken. Mijn leven lag overhoop en nergens kreeg ik houvast. De puzzel die ooit zonder moeite in elkaar had gepast, kreeg ik niet meer in elkaar gelegd.
Ik probeerde de randjes te vinden, dan zou ik houvast krijgen. Ik probeerde een motief te herkennen, dan zou ik zeker weer terug kunnen in mijn vroegere bestaan. Ik probeerde stukjes te verbinden. Het lukte me niet.
Door de machteloosheid had ik geen overzicht. Door de duisternis zag ik geen begin, noch eind. Ik zocht in mijn  herinneringen. Ik zocht in pijn. Ik zocht voorbij de grenzen van de tijd. Ik zocht en wilde dat het leven weer normaal zou zijn, maar ik vond geen antwoorden en kreeg geen grip.
Blijkbaar was het niet de juiste manier. Ik zocht naar een puzzel die ik kende en die puzzel bestond niet meer.
Toen ik me daar bewust van werd, begreep ik dat ik naar andere stukjes moest gaan zoeken, onbekende kleuren, onherkenbare motieven en een andere verbinding.
Ik aanvaarde het eerste stukje als begin voor een nieuwe weg en ontdekte vervolgens een stukje dat eraan paste.
Ik werd nieuwsgierig en opende mijn ogen voor andere geschenken, waardoor ik besefte dat mijn puzzel langzaam maar zeker weer aan elkaar geregen werd. Elk stukje had zijn eigen emoties, gedachten, kracht of ervaring.

Ik heb mijn leven weer aanvaard, met zichtbare periodes van verdriet, maar ook met duidelijke verwachtingen voor vreugde en hernieuwd levensplezier.

Moederdag… Elk jaar weer diezelfde heftige dag

Ik merk het alweer een poosje. Ik kom het weer tegen in reclame krantjes en op de tv. Moederdag is weer aanstaande. Moederdag, is voor mij al jaren een beladen dag… want hoe vier je Moederdag, wanneer je moeder en dochter niet meer aanwezig zijn. Aan de ene kant probeerde ik voor mijn andere kind deze dag zonder emoties aan te gaan. Ik slikte het gemis weg en wilde de dag voor mijn zoon invullen, zoals hij dat voor zich zag. Hij had immers nog een moeder en dat wilde hij wel vieren, maar aan de andere kant, scheurde het litteken in mijn hart dan vooral weer open.

Moederdag is een dag, waar met veel liefde moeder in het zonnetje gezet wordt, door haar kinderen. Het voelt leeg om mijn moeder een kus te geven, die gedragen door de wind bij haar afgegeven wordt. Het is stil, wanneer je kind niet op bezoek komt en mij laat weten hoe fijn het is, om haar moeder te zijn. Leegte dat twee kanten op waait en niet te vullen is. Het is duidelijk een strompeldag, die ik het liefst oversla. Toch pak ik op deze dag vaak foto’s die me tonen, hoe het ooit was. Ik lees stukjes uit mijn dagboek en kijk een film van een tijd, waarin ik me rijk en dankbaar voelde. Met warmte in mijn hart eindig ik deze dag, want deze twee mensen hebben mij zoveel gegeven en gebracht. De liefde die er ooit gegeven is, zal altijd in mijn hart voelbaar zijn.

Moederdag met gemis, laat me altijd weer voelen, dat de verbinding blijvend is.

Examen

Waar kinderen vroeger nog vrij en zorgeloos konden groeien en verwonderen, worden ze tegenwoordig al rond hun 3e levensjaar getoetst op niveau en al bekeken wat er van hen te verwachten valt. De basisschool staat ook garant voor begeleiding, die het kind z’n meest optimale positie zal bezorgen. Na de basisschool wordt het vervolgonderwijs bezocht en wordt het kind tot heerlijke tiener met nog meer wijsheid en kennis. Het examen is dan de ultieme uitdaging om daar goed te scoren. Met een diploma op zak, kun je als mens in deze maatschappij beter aan een baan komen of een opstapje maken naar een hogere school, college, universiteit of wat dan ook.

Ik schrijf hier vaak over rouw en gemis, over verlies en vallen en weer opstaan. Dit kun je ook toepassen op het mensenleven van alledag. Zodra je geboren wordt, word je opgenomen in een systeem waarin iets van je wordt verwacht. Je wordt steeds weer bekeken of je de juiste lengte hebt, het goede gewicht, de gemiddelde taalontwikkeling en dat trekt zich door tot aan de volwassenheid. Dan word je toegevoegd aan de werkende orde. 
Elke dag verliest een kind, meer en meer vrijheid. Het moet loslaten en zich aanpassen. Het moet zich vormen naar het keurslijf van de grote intelligente wereld. Wanneer je dit niet zo snel kunt, ontstaat er steeds meer afstand en wordt het leven een onbegrijpelijke wereld. Wanneer je te gevoelig bent, te dromerig, te langzaam of te snel… Afscheid van wie je in wezen bent.

Het examen is het hoogtepunt waar al jaren naartoe wordt gewerkt en waar je veel hoop op gevestigd hebt, want met dat diploma gaan er vast en zeker nieuwe deuren open, waar nieuwe kansen mogen ontstaan en waar het kind zich misschien terug zal vinden. Na het algemene examen, kan er eindelijk gekozen worden, naar interesse en aanleg.

Eindelijk vrij, om te mogen kiezen.

Heel veel succes met het komende examen, jonge mensenkinderen! Heel veel vertrouwen in jezelf en hopelijk kun je straks jouw keuze maken, die jou aanspreken en verder zullen laten groeien.

In het donker

Alsof er een grote donkere wolk voor de zon geschoven werd en alles met grijze tinten verving. De kleuren waren minder kleurrijk en het overgrote deel van mijn blikveld zag enkel nog schemerige contouren.
Mistig werd mijn blik, dat regelmatig ook nog vertroebeld werd door tranen van machteloosheid. Verder met het leven moeten, maar eigenlijk niet willen. Verder met het leven moeten, maar eigenlijk niet kunnen. Verder met het leven moeten, maar niet weten hoe…
Hoe pak je het leven na een groot verlies weer op. Alles aan de buitenkant was hetzelfde, maar mijn hele binnenwereld lag overhoop. Terwijl ik weer vorm aan mijn toekomst probeerde te geven, merkte ik op vele momenten, dat de omgeving altijd een mening had. Deed je niets, dan moest je er niet in blijven hangen. Ging je erop uit, dan was je toch wel heel gauw over je verdriet heen. Deed je vrolijk, dan was het niet goed. Toonde ik verdriet, dan moest het ook anders gaan.
Het viel me op, dat er altijd wel iemand was, die wel een idee had, hoe je je zou moeten voelen, wanneer je rouwt.
Er is dus altijd een ander, die zijn mening deelt over hoe je het beste kunt rouwen.

Maar kan een ander die positie wel innemen? Eigenlijk niet.

Niemand kan voor een ander bepalen hoe het verlies van een dierbare gedragen moet worden. Rouwen is een eenzaam pad, dat alleen genomen moet worden. Niemand zal deze duisternis van mij over kunnen nemen.
Wat de buitenwereld ook denkt of vindt, mijn weg is mijn weg en die neem ik zoals het goed voor mij is. Er zou meer bewegingsruimte moeten komen, meer vrijheid moeten zijn om de duisternis weer met licht te kunnen vullen.  Ook tijd zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen, want het terugvinden van licht, kleur en vreugde is niet binnen 1 jaar gedaan of überhaupt binnen een bepaald tijdsbestek. Voor elke mens is dat verschillend en het zou prachtig zijn, dat  elke mens op zijn eigen tempo zijn weg weer op zou kunnen nemen.

Duisternis kun je niet zomaar ineens laten verdwijnen, maar met aandacht, ruimte en zorg kan de zon ooit voorzichtig weer gaan schijnen.  

Hemelbrug

Ik heb me heel vaak afgevraagd of er een mogelijkheid bestond om voorbij de grenzen van de tijd te kunnen kijken. Ik heb in boeken en op Google naar antwoorden gezocht, maar kreeg nooit de gewenste informatie. Ik wilde de verbinding met mijn kind, namelijk niet verbreken. Ik heb afscheid genomen van haar lijfje. Ik was me bewust van de lege plek in het huis en in mijn leven, maar telkens als ik aan haar dacht voelde ik nog steeds de verbinding.
Ze was niet verdwenen uit mijn bestaan. Natuurlijk vond ik werk van schrijvers die zich ook in dit onderwerp hadden verdiept. Ze vertelden over mediale contacten en paranormale gesprekken. Hierin trof ik echter niet hoe ik dat zou kunnen doen, alleen dat het mogelijk was. Op deze zoektocht, werd ik steeds verdrietiger. Het lukte niet om beeld te krijgen. Het lukte niet om nog een teken te ontvangen. Ik moest het leven weer oppakken.

Tot op de bewuste avond, dat ik mijn hardloopschoenen aandeed en mijn wekelijkse aantal kilometers weer moest gaan afleggen. Ik ademde met gepast ritme, mijn voeten renden voort en mijn hart klopte zoals het hoorde. Mijn blik op oneindig en daar ineens, kwam er een gesprek opgang. Terwijl ik tegen mezelf sprak, bedacht ik dat ik het allemaal zelf verzon en dat ik het wel grappig vond. Maar toen kwamen er woorden, die ik niet kon weten en waarvan ik nooit het besef had gehad. Ineens flitste het door me heen: “Ik heb verbinding! Ik ren over de hemelbrug en heb contact!!” Ik stopte en er stroomden tranen over mijn wangen. Zie je wel… Ze is er nog steeds.

Ik weet dat er mensen zijn, die ervan overtuigd zijn, dat dood dood is. Maar waarom zou ik dat denken? Waarom zou ik mezelf vertellen, dat ik mijn kind nooit weer zal zien? Dat de lege plek, leger dan leeg is en dat deze nooit meer gevuld zal worden. Nu niet… nooit. Hoe mooi is het, dat ik nu weet, dat ze in tijd en ruimte bij me zal blijven, niet zichtbaar, maar wel voelbaar. De hemelbrug is te bewandelen. De hemelbrug die uit diep vertrouwen is gebouwd en uit liefde is ontstaan.

Vallen en weer opstaan

Na de dood van mijn kind ging ik door, vol gas, vol wilskracht, vol moed. Zoals mijn kind me het leven had voorgeleefd, zo zou ik doorleven. Mijn mouwen stroopte ik op en elke dag weer stapte ik vastberaden voort. Mijn hoofd vertelde me, dat ik verder moest en liet me de toekomst zien. Toch was dat lopen en stappen, niet meer zo gemakkelijk, als voorheen. Ik keek in de verte, waar een nieuwe horizon verwacht werd en liep. Ik tuurde en tuurde, waar mijn hoofd een nieuw leven voorspelde en stapte voort. Tot aan het moment, dat ik onderuit ging. Languit gestrekt. Mijn lichaam deed niet meer mee en ging in de verkramping zitten. Verbaasd kwam ik tot stilstand en terwijl ik daar op de grond lag, kwam het eruit. Met golven, met stormen, met tranen en pijn… Rauw viel de rouw op mijn dak. Ik brak. Ik kon niet verder lopen, ik kon niet verder gaan, ik moest de tijd nemen om te huilen. Ik merkte, dat ik op wilskracht mijn verlies nooit zou kunnen accepteren. Ik had het enkel weggestopt. Ik besefte dat ik de leegte nooit zou kunnen vullen, door alleen maar in de verte te blijven kijken. Ik moest terug, naar de dag, waarop het verlies was geleden en zonder tussenkomst van mijn hoofd, ging ik voelen. Hoe griezelig het ook leek, de tranen kregen de aandacht en sprongen en gleden en werden bevrijd. Mijn lichaam kreeg de kans om langzaam maar zeker te ontspannen. Eindelijk was er ruimte voor de emotie, die al zo lang was weggestopt.

Daar liggende op de bodem van mijn bestaan, kreeg ik weer grip. Hier begon mijn opbouw en heel langzaam vormde zich een nieuwe manier van leven. Rouw kun je niet wegstoppen. Het litteken blijft altijd zichtbaar en daar kon ik niet voor blijven wegrennen. Ik strompelde, ik viel, bleef liggen, maar stond weer op.

En … ik weet dat ik nog regelmatig zal vallen, maar dan weet ik, dat ik weer tijd moet nemen, voor mezelf en ruimte mag nemen om de ooit geleden pijn weer te bekijken. In elke levensfase, komt dit verlies namelijk weer terug, want hoe anders zou het zijn geweest, als mijn dochter was blijven leven…