De Kerstdagen zijn aanstaande…

Kunnen wij in woorden samenvatten, wat er in de afgelopen maanden is gebeurd? We kunnen misschien wel opnoemen wat er aan de hand was en nog steeds is, maar kunnen wij de gevoelens die het meebracht in zinnen uitspreken? Het is bijna onmogelijk. Het leven kwam tot stilstand en in de verste verte is er nog geen echte oplossing te zien. Wel enige mogelijkheden, maar geen weg die te ontdekken is, waar we de regels al van kennen.

We laten een tijd achter ons en met z’n allen hebben wij met verlies te maken. Tijdens deze grote stilstand namen vele mensen ook afscheid van het aardse leven. Hoe ga je dan met deze dubbele rouw om? Er moet afstand gehouden worden. De laatste groet was soms pijnlijk omdat de troost die anders werd gegeven door een hand niet mogelijk was. Rouw werd rauw, rouw werd stil en eenzaam…

De Kerstdagen zijn aanstaande. We hebben de decembermaand voor de boeg. Wij kijken terug op het afgelopen jaar en moeten toegeven dat het jaar bestond uit een achtbaan aan gevoelens, emoties en vragen. Waar gaan we naartoe? Wat zal er ontstaan? Als mens hou je van samenzijn en verbinding hebben met elkaar. We vinden het fijn om in contact te staan met de ander. Hoe laten we elkaar weten, dat dit contact nooit verdwijnen zal en dat afstand er niet voor zorgt, dat wij elkaar vergeten. De liefde verdwijnt nooit. Niet door afstand. Niet door de dood. Liefde overwint alles. Het was een bijzonder jaar en wij blijven hopen op verbetering en op de terugkeer van ongedwongen gezondheid en verbinding.

Laten we met elkaar een sfeer van begrip creëren en laten we elkaar de ruimte geven om te mogen zijn, wie we zijn. Laten we elkaar blijven zien met de blik van de liefde. Laten we aan elkaar denken en elkaar steunen in deze tijd. Laat december 2020 een maand van licht en liefde, medeleven en troost zijn. Het was een bijzonder jaar, maar we blijven mens en met elkaar verbonden. Laat de ander weten, dat je meeleeft met zijn verdriet, gemis,
tegenslag, ziekte of ongeluk. Zullen wij proberen onze liefde en medeleven in woorden te laten stromen, hoopvol voor het komende jaar?

Write a comment