Aandacht voor elkaar

Waar het leven zijn gang zou moeten gaan, staat alles totaal stil. Waar ik wist hoe ik de tijd in moest vullen en mijn draai hervond, is nergens meer houvast. De wereld wacht, houdt z’n adem in en vertraagt. Het is een bijzondere tijd. Van alle kanten krijgen we berichten, hoe te handelen, hoe te denken, hoe te gaan of juist niet te gaan. In de stilte en de vertraging, lijkt het nieuws te schreeuwen.
Ik voel echter een grote stroom van mensen, die vanuit de stilte weer in beweging komt. Die zingend de medemens steunt, die met kleine gebaren laat weten, dat hij of zij wel beseft hoe moeilijk het is.
Er is namelijk emotie voelbaar, doordat we nu niet meer kunnen rennen, zien wij de eenzaamheid en het verdriet van de medemens. Ineens hebben wij tijd voor facetime of een rondje over straat, het koken van een pannetje soep ook voor de buurvrouw.  Wij kijken naar elkaar om.
Ik stel me voor hoe het op dit moment moet zijn, om een dierbare te verliezen. Er is geen mogelijkheid tot een troostknuffel. Je mag zelfs niet aan een ziekenhuisbed komen staan. Met een afstand die voorgeschreven is, moet er invulling worden gegeven aan het laatste afscheid. Het lijkt me vreselijk. Hoe anders zal het rouwverwerkingsproces dan zijn. Hoe dan later met de lege plaats om te gaan. Met alle respect kijk ik dan weer naar de uitvaartmensen, die met enorme creativiteit hier toch een wending aan geven, waardoor het afscheid iets dragelijker wordt.
Het is een bijzondere tijd, maar ik hoop, dat we met de middelen en mogelijkheden die er zijn, de ander blijven bijstaan en ondersteunen. Waardoor er door alle tranen heen, toch zo nu en dan een glimlach tevoorschijn mag komen. Een kushand, een troostgeschenk, brief, bloemetje of kaartje in de bus, aandacht op welke manier dan ook.
Wanneer we dan over een tijdje terugkijkend, kunnen constateren, dat wij met meer menselijkheid hebben kennis gemaakt en dat dit de aanzet wordt, om het vast te houden. Vertragend leven is meer aanwezig zijn in het hier en nu en is voor elke mens van oneindige waarde. We kunnen er dan meer voor elkaar zijn met liefde en aandacht.

Write a comment